1856

EFS bildas på initiativ av Hans Jacob Lundborg.

1857

Budbärarens första årgång. Redan tidigare fanns Missions-Tidning som från och med 1863 övergick till att utges av EFS.

1861

Beslut fattas av EFS styrelse om att uppta mission även utomlands. Dessutom anställs Lina Sandell på EFS.

1862

Ett missionsinstitut grundas för utbildning av missionärer. Rektor blir Waldemar Rudin.

1863

Lantegendomen Johannelund inköps för det nya missionsinstitutet.

1865

De första missionärerna – C J Carlsson, P E Kjellberg och L J Lange – avskiljs för sina uppdrag.

1866

De första missionärerna kommer till Massaua i Eritrea.

1867

Carlsson dör i Eritrea som den första i raden av missionärer som under några år antingen dog av sjukdom eller mördades.

1869

Beslut om sjömansmission. Samma år sänds Per Johan Svärd till Konstantinopel.

1877

De fyra första missionärerna – A G Danielsson, L A Edman, E M Eriksson och L E Ungerth – sänds till Indien och startar samma år upp arbetet där.

1898

EFS styrelse beslutar att uppta mission i Juba (Somalia) och Karl Cederqvist blir den förste missionären på plats.

1899

Hela Bibeln färdig på oromospråket i översättning av O Nesib och A Ganno.

1902

De Ungas Förbund (DUF) bildas. Redan från början var man engagerad i EFS internationella mission och understödde genom åren en rad missionärer.

1904

Karl Cederqvist når fram till Addis Abeba. Efter en tid kunde han bygga detta hus.

1923

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Madya Pradesh (ELCMP) bildas. E. Raman blev den förste indiske representanten i missionärskonferensen.

1926

Eritreas evangeliska kyrka (ECE) bildas.

1935/36

EFS missionärer i Eritrea, Etiopien och Somalia utvisas av italienarna.

1938

De första missionärerna – familjerna Nordfeldt och Uhlin – sänds till Tanganyika (Tanzania).

1959

Den etiopiska evangeliska kyrkan Mekane Yesus (EECMY) bildas.

1963

Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka (ELCT) bildas.

1970

EFS bedriver ett omfattande nödhjälpsarbete på Afrikas horn och i Sudan. Detta pågår från 1970-talets början till mitten av 1990-talet.

1982

Malawis första lutherska kyrka (ELCM) bildas.

1996

EFS utlandsarbete blir en integrerad del av Svenska kyrkans internationella arbete efter flera års nära samarbete med Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och SKUT.

2005

Salt – barn och unga i EFS bildas. På programmet står redan från start även internationellt arbete.

2010

EFS börjar åter bedriva sitt utlandsarbete genom en egen internationell avdelning.