150 år med människor, möten och mäktiga under

Gud har använt EFS, en rörelse som alltid varit liten, på ett fantastiskt sätt. Efter 150 år av internationell mission kan vi konstatera att Gud låtit frukten av vår arbete bli stor. Under 2016 firar vi detta jubileum på olika sätt till Guds ära.

Här hittar du fakta om EFS missionshistoria, kuriosa, boktips, videoglimtar från de gångna åren, en översiktlig tidslinje och PDF med nedslag i historien. Det finns flertalet tips på hur du själv kan fira och uppmärksamma detta.

För 150 år sedan blev EFS som svensk missionsorganisation först ut med att sända missionärer till andra länder. Den 15 mars 1866 landsteg EFS tre först utsända missionärer, Lange, Carlsson och Kjellberg, i Massaua, Eritrea. Denna händelse anger också Sida som början på svenskt utlandsbistånd.

På kansliet i Uppsala finns en utställning över EFS internationella mission som finns till utlåning. Materialet finns på svenska och engelska. Vore det intressant kan du få mer information genom att kontakta: imission150@efs.nu

Genom vår historia ser vi att Gud är en trofast Gud som använder enkla människor att utföra storverk. Jesus kallar oss fortfarande in i nya utmaningar; följ med och se!

Det stora uppdraget

En vacker och lärorik jubileumsbok, rikt illustrerad med EFS arkivs unika foton, som tar oss med på en fascinerande resa genom EFS missionshistoria!

Kan du historien?

Jonas Nordén sammanfattar EFS historia

Presentation av EFS internationella mission 150 år

Paul Persson bloggar om missionshistoria

Klicka dig igenom historien

Varför firar vi?

Vad innebär detta missionsjubileum? EFS internationelle missionssekreterare Erik Johansson ger här en kort introduktion.

Fira med oss

Firandet av 150-års jubileumet kommer att pågå under hela 2016. Inplanerade datum under året:

15

mars

Dagen för 150 år sedan då Lange, Carlsson och Kjellberg landsteg i Massaua. Ett av många tillfällen att fira i just ditt sammanhang med förslagsvis en missionskväll.

4

maj

Ekumeniskt firande. Festmiddag med program tillsammans med andra svenska missionsorganisationer.

5–8

maj

EFS årskonferens i Södertälje uppmärksammar jubileumsåret! Exempelvis deltar flera gäster från våra internationella systerkyrkor och partnerorganisationer.

12–14

augusti

Missionsforum på Hagabergs folkhögskola. Representanter från EFS distrikt möts för att diskutera vision och strategi för EFS internationella mission framöver.